História nášho zboru

Borečkova lipa – Je najväčším a najstarším stromom v Kežmarku. Lipa malolistá na Štúrovej, na pravej strane cesty na záhradky (na kopci Kamenná baňa) je niektorými Kežmarčanmi nazývaná „Storočná lipa“. V skutočnosti však má asi 230 rokov a jej obvod je približne 6 metrov. Tento velikán bol však dosť zanedbaný, ranou po odlomenej vetve, do ktorej mohli padať listy a hniť. Našťastie sa mesto postaralo o jej ošetrenie a tak bola v máji 2002 orezaná koruna a vyčistená dutina, sieťka nad ňou má zabrániť padaniu listov dnu. Pri úprave okolia lipy pomáhali aj kežmarskí skauti.

Skauti vzali tento strom pod svoj patronát a pomenovali ho Borečkova lipa na počesť svojho zakladateľa, Kapitána prof. Bořivoja Uhra (skautským menom Boreček), ktorý sa s nami navždy rozlúčil 3. mája 2001 vo veku 88 rokov.

Veľký strom bol venovaný veľkému človeku. Narodil sa na Morave, do Kežmarku však prišiel z východu vtedy ešte ČSSR spolu so svojou manželkou Aničkou. Už vyše 12 rokov tu existuje a rozvíja sa skauting, ktorý spolu založili niekoľko dní po udalostiach 17. Novembra 1989. Skauti a skautky z Kežmarku sa preslávili najmä organizovaním najprv zborových, neskôr okresných a nakoniec oblastných osláv sviatku sv. Juraja – patróna skautov. Aj názov skautskáho zboru sa počas dvanásťročnej existencie niekoľkokrát zmenil.

Úplne prvý vznikol I. oddiel skautov a I. oddiel skautiek, ktorý sa neskôr spojil v jeden celok s menom I. zbor skautov a skautiek v Kežmarku. Chlapčenský oddiel sa rozhodol ešte za čias Borečkovych aktivít pomenovať svoj oddiel po svojom zakladateľovi a tak sa z I. oddielu skautov stal I. oddiel Bořivoja Uhra. Úplne poslednou zmenou v názve bolo premenovania zboru na 3. zbor Aničky a Borečka Uhrových, čím skauti z Kežmarku vzdali poctu svojim zakladateľom.

V stredu 8. Mája sa na novom cintoríne v Kežmarku uskutočnilo slávnostné odhalenie náhrobného kameňa, na ktorom nechýba ani symbolický indiánsky znak: krúžok s bodkou v strede, čo v reči Indiánov znamená „spravil som, čo som mal a odišiel som“. V ten istý deň dostala svoje meno aj Borečkova lipa.

Martin Rogallo Gallik