Kontakt

Slovenský skauting, 3. Zbor Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok
Slavkovská 696/2
060 01 Kežmarok
Číslo účtu:
IČO: 36162540
E-mail: skauting.kezmarok@gmail.com

Zborová vodkyňa
Júlia Klaudia Knižková – India
https://www.facebook.com/julia.knizkova
0949 706 327

Vodca Roverskej Patroly Vyjúceho Vlka
Samuel Knižka – Vašek
https://www.facebook.com/samuel.knizka
0949 706 326

Vodkyňa 1. oddielu skautiek Veľký tresk
Veronika Slobodníková – Nika
https://www.facebook.com/nika.slobodnikova.9
0905 695 058

Vodca 1. oddielu skautov Bořivoja Uhra
Tadeáš Adamjak – kTade
https://www.facebook.com/tade.adamjak
0944 456 271

Adresa zboru
3. Zbor Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok
Slavkovská 696/2
Kežmarok 060 01

Adresa klubovňe
Baštová 12
Kežmarok 060 01